f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิ์ศักดิ์ นวกิจวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดำเนินงาน (วดร.4 ภาคใต้) นายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18 นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล (ฝ่ายวิศวกรรม) นายพนมศักดิ์ รุ่งรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล