f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.1+447 - กม.4+072 ระยะทาง 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (76 ต้น) 26/04/2567 สต 33/2567 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ระหว่าง กม.22+135 - กม.24+480 ระยะทาง 2.345 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 26/04/2567 สต 32/2567 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.12+100 - กม.13+265 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.165 กม.) 17/04/2567 สต 28/2567 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.7+365 - กม.12+060 และ กม.16+190 - กม.16+965 จ.ตรัง ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.470 กม.) 17/04/2567 สต 30/2567 แขวงทางหลวงสตูล
5 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.32+900 - กม.34+820 ระยะทาง 1.920 กม. ปริมาณงาน 39,100.00 ตร.ม. 17/04/2567 สต 27/2567 แขวงทางหลวงสตูล
6 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.42+430 - กม.44+500 ระยะทาง 2.070 กม. ปริมาณงาน 41,060.00 ตร.ม. 17/04/2567 สต 26/2567 แขวงทางหลวงสตูล
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.050 กม.) 17/04/2567 สต 31/2567 แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.2+145 - กม.3+860 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 1.715 กม. ปริมาณงาน 9,180.00 ตร.ม. 17/04/2567 สต 22/2567 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 2 ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 3.410 กม. ปริมาณงาน 24,300.00 ตร.ม. 17/04/2567 สต 23/2567 แขวงทางหลวงสตูล
10 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.36+500 - กม.38+170 ระยะทาง 1.670 กม. ปริมาณงาน 31,730.00 ตร.ม. 11/04/2567 สต 19/2567 แขวงทางหลวงสตูล
11 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.5+525 - กม.7+680, กม.9+835 - กม.10+185 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (73 ต้น) 11/04/2567 สต 6/2567 แขวงทางหลวงสตูล
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 3 ระหว่าง กม.57+625 - กม.59+665 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (55 ต้น) 09/04/2567 สต 24/2567 แขวงทางหลวงสตูล
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ระหว่าง กม.22+135 - กม.24+480 ระยะทาง 2.345 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 09/04/2567 eb-สต 7/2567 แขวงทางหลวงสตูล
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.1+447 - กม.4+072 ระยะทาง 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (76 ต้น) 09/04/2567 eb-สต 5/2567 แขวงทางหลวงสตูล
15 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 5 ระหว่าง กม.25+700 - กม.28+600 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (59 ต้น) 04/04/2567 สต 15/2567 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ