แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
13
ธันวาคม
2565

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยแขวงทางหลวงปัตตานี จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน สายบุรี - กะรุบี กม.3+100 - กม.5+500 และ กม.7+750 - กม.10+350 ระยะทาง 5.000 กม. ณ โรงเรียนบ้านป่าม่วง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องจากกิจกรรมนี้มีประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางแขวงฯปัตตานีจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย น้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้เข้าร่วมประชุมให้มีการส่วมใส่หน้ากากอนามัย และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแและมีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

title
30
พฤศจิกายน
2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยแขวงทางหลวงปัตตานี จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง หลวงหมายเลข 4075 ตอนตอหลัง - บ้านนอก กม.4+355 - กม.6+817 ระยะทาง 2.482 กม. ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถกร เหรียญนุ้ย ปลัดตำบลบ้านนอก ผูู้แทนนายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี เนื่องจากกิจกรรมนี้มีประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางแขวงฯปัตตานีจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย น้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้เข้าร่วมประชุมให้มีการส่วมใส่หน้ากากอนามัย และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแและมีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

title
17
พฤศจิกายน
2565

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงและภารกิจของสำนักงานทางหลวงที่ 18 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะเสนอโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 2 จุด อันได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับตะลุโบะ จังหวัดปัตตานี บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บ้านดี ที่ กม.89+000 (แยกดอนยาง) ตัดกับทางหลวงหมายเลข 43 โดยมี นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายสมกิตติ์ กิตติ์โศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทล.18 และแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี เป็นผู้ชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+