แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
27
มิถุนายน
2562

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงปัตตานี            โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา), นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ    

title
16
มกราคม
2562

          เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมปลูกต้นตะเคียนทอง ณ แขวงทางหลวงปัตตานี           การเดินทางไปตรวจราชการครั้งนี้ ท่านอธิบดีได้ซักถามและชี้แนะการดำเนินงานต่างๆ โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา), นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+