แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
04
เมษายน
2566

***ประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกบานา*** ตามที่แขวงทางหลวงปัตตานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน 2 บริเวณ กม.107+776 ตามสัญญาจ้าง ที่ ปน 3/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้รับการขยายเวลาก่อสร้างกรณีหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 จำนวน 7 วัน ทำให้สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้เส้นทางและผู้อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเกิดความไม่สะดวกได้ นั้น แขวงทางหลวงปัตตานี จึงขอประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางแยกบานา (ระยะที่ 2) ให้กับประชาชน และชุมชนท้องถิ่นรับทราบ รายละเอียดตามรูปภาพแผนผังการเบี่ยงการจราจรฯ (ระยะที่ 2) แนบ ดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่จะเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 4356 บ้านแหลมนก เพื่อเดินทางไปฝั่ง อ.หาดใหญ่/จ.สงขลา ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยก และไปกลับรถ (U-TURN) บนทางหลวงหมายเลข 42 บริเวณจุดกลับรถ กม.109 (ตลาดบานา) และโปรดระมัดระวังเนื่องจากมีการเบี่ยงช่องจราจรจาก 2 ช่อง เหลือเพียง 1 ช่อง ให้รถวิ่งสวนทาง ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรไว้ตลอดแนว เป็นระยะทางประมาณ 360 เมตร ก่อนถึงทางแยก 2. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก จ.นราธิวาส เพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4356 ไปบ้านแหลมนก ให้มุ่งตรงไปบนทางหลวงหมายเลข 42 ผ่านบริเวณแยกบานา และกลับรถ (U-TURN) บนทางหลวงหมายเลข 42 กม.106+900 (บริเวณปั๊ม ปตท.บานา) 3. สำหรับผู้ที่เดินทางใช้เส้นทางตรง บนทางหลวงหมายเลข 42 ฝั่งขาล่องใต้ (SB) ไปจังหวัดนราธิวาส โปรดระมัดระวัง เนื่องจากมีการเบี่ยงช่องจราจรจาก 2 ช่อง เหลือเพียง 1 ช่อง สามารถวิ่งตรงผ่านแยกได้ บนถนนคอนกรีตที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ระยะทางประมาณ 350 เมตร และจากจุดเริ่มเบี่ยงเข้าถนนคอนกรีตเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร ผู้เดินทางสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4356 ไปบ้านแหลมนก ซึ่งเป็นทางเบี่ยงให้รถวิ่งสวนทาง และมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรไว้ตลอดแนวเป็นระยะทางประมาณ 360 เมตร 4. สำหรับผู้ที่เดินทางใช้เส้นทางตรง บนทางหลวงหมายเลข 42 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร (NB) สามารถวิ่งตรงผ่านแยกได้ตามปกติ อนึ่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าว ได้ที่ นายนคร ประยูรสวัสดิ์เดช โทรศัพท์ 086-3753167 หรือติดต่อประสานงานผ่านมายังแขวงทางหลวงปัตตานี โทรศัพท์ 073-336051 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 แขวงทางหลวงปัตตานี ต้องขออภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนในบริเวณ 2 ข้างทางในความไม่สะดวกในระหว่างการก่อสร้างมา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะดำเนินการงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกำหนด เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป ขอบคุณครับ

title
13
ธันวาคม
2565

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยแขวงทางหลวงปัตตานี จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน สายบุรี - กะรุบี กม.3+100 - กม.5+500 และ กม.7+750 - กม.10+350 ระยะทาง 5.000 กม. ณ โรงเรียนบ้านป่าม่วง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องจากกิจกรรมนี้มีประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางแขวงฯปัตตานีจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย น้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้เข้าร่วมประชุมให้มีการส่วมใส่หน้ากากอนามัย และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแและมีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

title
30
พฤศจิกายน
2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยแขวงทางหลวงปัตตานี จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง หลวงหมายเลข 4075 ตอนตอหลัง - บ้านนอก กม.4+355 - กม.6+817 ระยะทาง 2.482 กม. ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถกร เหรียญนุ้ย ปลัดตำบลบ้านนอก ผูู้แทนนายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี เนื่องจากกิจกรรมนี้มีประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางแขวงฯปัตตานีจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย น้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้เข้าร่วมประชุมให้มีการส่วมใส่หน้ากากอนามัย และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแและมีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

title
17
พฤศจิกายน
2565

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงและภารกิจของสำนักงานทางหลวงที่ 18 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะเสนอโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 2 จุด อันได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับตะลุโบะ จังหวัดปัตตานี บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บ้านดี ที่ กม.89+000 (แยกดอนยาง) ตัดกับทางหลวงหมายเลข 43 โดยมี นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายสมกิตติ์ กิตติ์โศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทล.18 และแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี เป็นผู้ชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+