วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด – เกาะเปาะ ตอน 2 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด – มะพร้าวต้นเดียว) ที่ กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ปน 39/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนปาแด – เกาะเปาะ ตอน 1 (ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด – มะพร้าวต้นเดียว) ที่ กม.78+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ปน 38/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 313/60/113/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 24 รายการ 13/03/2563 313/40/110/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 26/03/2563 313/40/102/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 26/03/2563 313/-/101/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมายเลข 7110-018-02453-53 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 15/11/2562 313/40/018/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 29/09/2562 313/30/065/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ 04/09/2562 313/40/223/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 12/09/2562 313/60/220/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 23/05/2562 313/70/149/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 7 รายการ 26/06/2562 313/-/145/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/05/2562 313/60/142/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 10/04/2562 313/60/136/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ