แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หมวดทางหลวงยะรัง
ลงวันที่ 02/11/2561

ข้าราชการ 08

นายสมชาติ  คงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงยะรัง

 

          สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.15+575 ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บราโอ - ยะลา ในท้องที่ ม.3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 เบอร์ติดต่อ 073-439064 มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 6 สายทาง 6 ตอนควบคุม
ระยะทางรวม 87.382 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 410 0102 ตอนบราโอ - ยะลา (กม.10+100 – กม.36+837) ระยะทาง 26.737 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 4061 0101 ตอนยะรัง - มายอ (กม.0+000 – กม.14+133) ระยะทาง 14.133 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 4071 0200 ตอนวังพญา - พิเทน (กม.13+248 – กม.24+160) ระยะทาง 10.912 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 4074 0100 ตอนกะลาพอ - ปากู (กม.0+000 – กม.16+100) ระยะทาง 16.100 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4076 0100 ตอนบ้านใหม่ - ปาเซปูเต๊ะ (กม.0+000 – กม.1+500) ระยะทาง 1.500 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4092 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ (กม.17+000 – กม.35+000) ระยะทาง 18.000 กม.

งานในความรับผิดชอบ

 1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ, ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
 2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
 4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


'