แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หมวดทางหลวงปะนาเระ
ลงวันที่ 02/11/2561

ข้าราชการ 02

นายสุวิชัย  นวลฉวี
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหมวดทางหลวงปะนาเระ

 

          สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.33+571 ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน มายอ-ปะนาเระ ในท้องที่ 91 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 เบอร์ติดต่อ 073-499024 มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 7 สายทาง 7 ตอนควบคุม
ระยะทางรวม 65.028 กม. ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 42 0203 ตอนบือแน - ทุ่งคล้า (กม.134+492 – กม.142+786) ระยะทาง 8.294 กม.
 2. ทางหลวงหมายเลข 4061 0102 ตอนมายอ - ปะนาเระ (กม.14+133 – กม.36+842) ระยะทาง 22.709 กม.
 3. ทางหลวงหมายเลข 4075 0100 ตอนตอหลัง - บ้านนอก (กม.0+000 – กม.7+000) ระยะทาง 7.000 กม.
 4. ทางหลวงหมายเลข 4157 0102 ตอนปะเสยะวอ - ปะนาเระ (กม.5+385 – กม.30+450) ระยะทาง 25.065 กม.
 5. ทางหลวงหมายเลข 4324 0100 ตอนทางเข้าปะนาเระ (กม.0+000 – กม.0+175) ระยะทาง 0.175 กม.
 6. ทางหลวงหมายเลข 4334 0100 ตอนทางเข้าบางมะรวด (กม.0+000 – กม.1+559) ระยะทาง 1.559 กม.
 7. ทางหลวงหมายเลข 4335 0100 ตอนทางเข้าหาดแฆแฆ (กม.0+000 – กม.0+226) ระยะทาง 0.226 กม.

งานในความรับผิดชอบ

 1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ, ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
 2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
 4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


'