แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 15/11/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือน ตุลาคม 2565 135 ดาวน์โหลด
เดือน พฤศจิกายน 2565 157 ดาวน์โหลด
เดือน ธันวาคม 2565 277 ดาวน์โหลด
เดือน มกราคม 2566 114 ดาวน์โหลด
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 128 ดาวน์โหลด
เดือน มีนาคม 2566 260 ดาวน์โหลด

'