แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 15/11/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือน ตุลาคม 2565 11 ดาวน์โหลด
เดือน พฤศจิกายน 2565 15 ดาวน์โหลด
เดือน ธันวาคม 2565 15 ดาวน์โหลด
เดือน มกราคม 2566 4 ดาวน์โหลด
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 5 ดาวน์โหลด

'