แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 12/11/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2564 69 ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2564 74 ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2564 46 ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2565 52 ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 50 ดาวน์โหลด
เดือนมีนาคม 2565 80 ดาวน์โหลด

'