แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 12/11/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2564 206 ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2564 185 ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2564 151 ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2565 140 ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 143 ดาวน์โหลด
เดือนมีนาคม 2565 131 ดาวน์โหลด

'