แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09/06/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 08/05/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 01/04/2563 63047005431 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 04/03/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 03/02/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
7 น้ำมันดีเซล 24/01/2563 313/35/062/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 03/01/2563 - แขวงทางหลวงปัตตานี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 07/11/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 04/10/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562) 04/10/2562 ประจำไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 04/09/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิถุนายน 03/07/2562 - แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ