แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/077/66 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 24/02/2566 313/35/077/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจ้างเหมางานทางระบายน้ำ 1. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.75+576 - กม.85+922 2.ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.134+632 - กม.135+503 ปริมาณงาน 5,159 เมตร จำนวน 2 รายการ 24/01/2566 ปน 31/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.80+435 - กม.80+890 ปริมาณงาน 28 ต้น จำนวน 3 รายการ 22/12/2565 ปน 30/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.95+065 - กม.95+695 ปริมาณงาน 19 ต้น จำนวน 3 รายการ 22/12/2565 ปน 29/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ตอน 2 บริเวณ กม.24+668 และระหว่าง กม.36+170 - กม.36+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 23/11/2565 ปน 23/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/11/2565 313/60/019/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/11/2565 313/40/014/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 1. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง บริเวณ กม.82+600 , 2. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี บริเวณ กม.99+616 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 16/11/2565 ปน 22/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 1. ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม.8+175 - กม.14+800(เป็นช่วงๆ) ,2. ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะกำ ระหว่าง กม.7+696 - กม.18+965 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,725 ปุ่ม 16/11/2565 ปน 25/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 1. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว,2. ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ปริมาณงาน 2,279 ปุ่ม จำนวน 4 รายการ 16/11/2565 ปน 26/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 1. ทล 420201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ,2. ทล 420202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ,3. ทล 420203 ตอนบ้านดี - ปาลัส 4.ทล 420204 ตอนปาลัส - กอตอ ปริมาณงาน 3,120 ปุ่ม จำนวน 3 รายการ 15/11/2565 ปน 24/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ RS-603 - RS-606 มีคุณสมบัติตามแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก.248 ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอนปัตตานี - ยะลา ตอน 1 ระหว่าง กม.20+600 - กม.21+000 15/11/2565 ปน 21/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการเบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล. 42 ตอนนาจวก-ดอนยาง ระหว่าง กม.77+665-กม.77+750 และ กม.86+738-กม.88+045,ทล. 408 ตอนนาเกต -ป่าพ้อ ระหว่าง กม.6+200-กม.6+950 และ กม.9+735-กม.15+850 ,ทล.4060 ตอนสายบุรี- กะรุบี จำนวน 37รายการ 02/11/2565 ปน 27/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0200 ตอนวังพญา - พิเทน ระหว่าง กม.13+317 - กม.14+010 ระยะทาง 0.693 กม. ปริมาณงาน 8,420 ตร.ม. จำนวน 22 รายการ 02/11/2565 ปน 18/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปัตตานี – ยะลา ตอน 1 ระหว่าง กม.19+060 - กม.21+000 ระยะทาง 1.940 กม. ปริมาณงาน 28,095 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 28/10/2565 ปน 19/2566 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 224 รายการ