วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.83+230 - กม.85+367 RT. ระยะทาง 2.137 กม. ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 17/11/2563 ปน 15/2564 ลว. 23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ RS-603 - RS-606 มี คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก.248 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนยาง – บ้านดี ระหว่าง กม.100+880 - กม.102+550 ปริมาณง 10/11/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 20/2564 ลว. 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะกำ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+288 - กม.4+334 ระยะทาง 2.046 กม. ปริมาณงาน 24,570 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 04/11/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 13/2564 ลว.23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 1 ระหว่าง กม.81+100 - กม.83+230 RT. ระยะทาง 2.130 กม. ปริมาณงาน 24,500 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 17/11/2563 ปน 14/2654 ลว. 24 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก – ดอนยาง ตอน 2 ระหว่าง กม.76+030 - กม.77+150 และ กม.82+520 – กม.83+480 ระยะทาง 2.080 กม. ปริมาณงาน 23,710 ตร.ม จำนวน 9 รายการ 04/11/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 11/2564 ];. 16 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอน งาแม่ - ยุโป ตอน 1 ระหว่าง กม.9+704 - กม.26+775 RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 3.030 กม. ปริมาณงาน 33,330 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 03/11/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 10/2564 ลว. 12 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี ระหว่าง กม.0+100 - กม.15+000 ปริมาณงาน 110.3005 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 23/11/2563 สทล.18 ขท.ปัตตานี(วผ.)/479 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.123+500 - กม.125+220 LT. ระยะทาง 1.720 กม. ปริมาณงาน 20,170 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 09/11/2563 อส. ปน9/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 3 ระหว่าง กม.93+237 - กม.92+287 LT. และ กม.90+249 - กม.92+176 RT. ระยะทาาง 2.977 กม. ปริมาณงาน 32,775 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 14/10/2563 อส. ปน 8/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.111+290 - กม.112+664 LT. และกม.110+180 - กม.111+656 RT. ระยะทาง 2.850 กม. ปริมาณงาน 2.850 กม. จำนวน 14 รายการ 15/10/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 5/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเกตุ – ป่าพ้อ ระหว่าง กม.4+740 - กม.6+280 ระยะทาง 1.540 กม. ปริมาณงาน 16,950 ตร.ม จำนวน 8 รายการ 15/10/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 6/2564 ลว. 9 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง – สะกำ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+850 - กม.19+810 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 23,570 ตร.ม จำนวน 8 รายการ 09/10/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 7/2564 ลว.9 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง – สะกำ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+850 - กม.19+810 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 23,570 ตร.ม จำนวน 8 รายการ 09/10/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 7/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางเก่า - ปะนาเระ ที่ กม.26+689 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 12/10/2563 เอกสารจัดจ้าง ปน 1/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร กรมทางหลวง บริเวณพื้นที่ของแขวงทางหลวงปัตตานี ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 07/10/2563 ปน 3/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 119 รายการ