แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนบ้านดี – ปาลัส ระหว่างกม.130+414 – กม.130+427 SB. 19/01/2565 313/-/079/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจ้างเหมางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะกำ – ปะนาเระ ระหว่าง กม.23+797 - กม.25+900 ระยะทาง 2.103 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 51 รายการ 21/12/2564 เลขที่ ปน 41/2565 ลว.28 ม.ค.2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอน กะลาพอ - ปากู ตอน 3 ระหว่าง กม.3+535 - กม.4+512 ระยะทาง 0.977 กม. ปริมาณงาน 11,920 ตร.ม. จำนวน 22 รายการ 17/12/2564 เลขที่ ปน 37/2565 ลว.28 ม.ค.2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอน กะลาพอ - ปากู ตอน 2 ระหว่าง กม.15+085 - กม.16+100 ระยะทาง 1.015 กม. ปริมาณงาน 12,280 ตร.ม. จำนวน 22 รายการ 17/12/2564 เลขที่ ปน 36/2565 ลว.28 ม.ค.2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ที่ กม.86+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 22/12/2564 ปน 42/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.2+580 - กม.36+837 ปริมาณงาน 336.27 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 27/12/2564 เลขที่ ปน 43/2565 ลว.31 ม.ค.2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 3 ระหว่าง กม.78+739 - กม.79+894 ปริมาณงาน 68 ต้น จำนวน 2 รายการ 14/12/2564 ปน 34/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอน ปาลัส - กอตอ ตอน 4 ระหว่าง กม.157+650 - กม.158+595 ปริมาณงาน 55 ต้น จำนวน 2 รายการ 15/12/2564 ปน 29/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ที่ กม.86+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 24/12/2564 สทล.18 ขท.ปัตตานี(วผ.)/349 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี – ปาลัส ตอน 1 ระหว่าง กม.112+975 - กม.115+145 LT. ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 25,680 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 17/12/2564 ปน 38/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะกำ – ปะนาเระ ระหว่าง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 11,490 ตร.ม. จำนวน 23 รายการ 17/12/2564 ปน 40/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4075 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตอหลัง – บ้านนอก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+050 ระยะทาง 2.050 กม. ปริมาณงาน 24,740 ตร.ม. จำนวน 24 รายการ 17/12/2564 ปน 39/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดแล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยุโป ตอน 4 ระหว่าง กม.18+360 - กม.21+895 ปริมาณงาน 204 ต้น จำนวน 2 รายการ 15/12/2564 ปน 32/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดแล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.76+628 - กม.77+293 ปริมาณงาน 39 ต้น จำนวน 2 รายการ 15/12/2564 ปน 27/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยุโป ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+775 ปริมาณงาน 455.35 ตารางเมตร จำนวน 3 รายการ 15/12/2564 ปน 35/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 190 รายการ