วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวสารทางหลวง

 

30 พ.ค.
title
ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส มอบหมายให้รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และคณะ โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจและติดตามงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 แขวงทางหลวงนราธิวาส โดยมี น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในการประชุม

 

29 พ.ค.
title
ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส มอบหมายให้นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายวิศวกรรม) นายวีระชัย ปัญญาเถิง ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส และนายศุภชาติ คงประเสริฐ หัวหน้าหมวดทางหลวงสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ร่วมกับนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง และคณะสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

วีดีทัศน์
title
กรมทางหลวงวิวัฒน์ทางสร้างไทยพัฒนา
วีดิทัศน์ภารกิจกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
title