f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ภารกิจวันที่สอง นายกฯ ลงพื้นที่ “เที่ยวใต้สุดใจ” จ.ยะลา

  วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ลงพื้นที่ จังหวัดยะลา เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ เคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้มีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ และติดตามคณะ ก่อนเดินทางต่อไปยัง อุทยานการเรียนรู้ ยะลา (TK Park) เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของเทศบาลนครยะลา, เดินทางไปไหว้หลวงปู่ทวด “วัดช้างให้” ณ จ.ปัตตานี, เดินทางต่อไปยังอำเภอเบตง ”ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” เพาะเลี้ยงกันมากในบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา , ถัดไปเยี่ยมชม สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (“สวนหมื่นบุปผา”) จิบกาแฟ แลดอกไม้ ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เที่ยวใต้สุดใจ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา , เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตง และอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
title
ปรึกษาหารือเรื่องรูปแบบแนะนำแนวทางการตั้งด่านความมั่นคง ณ ค่ายสิรินธร

วันนี้ (28 มี.ค. 67) นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และนายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเข้าพบ พลตรีไพศาล หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อปรึกษาหารือเรื่องรูปแบบแนะนำแนวทางการตั้งด่านความมั่นคงบนทางหลวงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
title
นายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจเตียมการต้อนรับ คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (คสร.)

  วันนี้ (11 มี.ค. 67) นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (คสร.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชุน วัฒนธรรม การท่องเทียว และผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 โอกาสนี้มีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ และติดตามคณะ   #กระทรวงคมนาคม #กรมทางหลวง #สำนักงานทางหลวงที่18 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #เดินทางอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง #แขวงทางหลวงปัตตานี