วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

03 มี.ค.
title
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่ Meeting ID : 828 2275 6133 Passcode : 994726 กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล รายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ โทร 089-779-9397

 

03 มี.ค.
title
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซี่ยน เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่ Meeting ID : 843 6623 0378 Passcode : 589253 กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล รายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ โทร 089-779-9397

 

วีดีทัศน์
title
ด่านการค้าชายแดนภาคใต้ ด่านสะเดา จ.สงขลา
ทางหลวง อ.นาทวี - ด่านประกอบ
สองข้างทางหลวง ตอน การก่อสร้างถนนลาดยาง