แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/01/2567 เข้าร่วมอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
2 04/01/2567 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2566
3 03/01/2567 ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบความเสียหาย สะพานและอาคารระบายน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
4 03/01/2567 ร่วมประชุมพิจารณากำหนดรูปแบบและแนวทางการแก้ปัญหา และพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่จัดหวัดปัตตานี
5 02/01/2567 ร่วมตรวจสอบและหารือ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของแผนงานแต่ละแผน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของหมวดทางหลวง
6 01/01/2567 ร่วมเข้าดำเนินการเร่งแก้ไข ซ่อมแซม และฟื้นฟูทางหลวงเบื้องต้น ภายหลังทางหลวงได้รับผลกระทบจนได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข 42
7 01/01/2567 ลงพื้นที่ และร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
8 31/12/2566 เข้าดำเนินการเร่งแก้ไข ซ่อมแซม และฟื้นฟูทางหลวงเบื้องต้น ภายหลังทางหลวงได้รับผลกระทบจนได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย
9 29/12/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลปล่อยแถวเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
10 29/12/2566 ร่วมกันมอบของอุปโภค บริโภค ให้กับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
11 28/12/2566 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
12 28/12/2566 ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือน พื้นที่ ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
13 27/12/2566 ห้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือน พื้นที่ ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
14 26/12/2566 ร่วมพิธีเปิดศูนญ์อำนวนการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
15 20/12/2566 ประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567