วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/05/2563 ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ครั้งที่ 2
2 14/04/2563 ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
3 14/02/2563 ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ)
4 20/01/2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงปัตตานี
5 06/01/2563 มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2562
6 25/12/2562 ตรวจรับมอบงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
7 28/02/2562 ประชุมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฯ
8 04/02/2562 ประชุมเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และเตรียมการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
9 29/12/2561 ตรวจเยี่ยมจุดบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดปัตตานี
10 26/12/2561 แนะนำเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562
11 17/12/2561 ร่วมรณรงค์ไม่แซงไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัย ทั้งขับขี่และเพื่อนร่วมทาง
12 10/12/2561 "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
13 29/11/2561 เตรียมซ้อมปั่นเสมือนจริง และมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุุ่นไอรัก"
14 28/11/2561 ตรวจพื้นที่ในเส้นทางความรับผิดชอบของแขวงฯ
15 21/11/2561 ก่อสร้างท่อลอดถนนหนองจิก บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เส้นทางเข้า-ออก ตัวเมืองปัตตานี