วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/08/2563 ปน 4/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 313/60/042/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 29/05/2562 313/60/150/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/12/2561 313/60/043/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 21/11/2561 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/11/2561 313/40/016/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ