แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.74+397 - กม.94+500 ปริมาณงาน 354,706 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 08/04/2565 313/-/123/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/03/2565 313/-/119/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 28/03/2565 313/-/118-65 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด จำนวน 3 รายการ 11/05/2565 ปน 1/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 27/05/2564 313-60-153-64 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (ตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 รายการ 11/05/2565 ปน 4-2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/08/2563 ปน 4/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 313/60/042/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 29/05/2562 313/60/150/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/12/2561 313/60/043/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 21/11/2561 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/11/2561 313/40/016/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ