แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/03/2566 313/60/080/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/03/2566 313/60/079/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/082/66 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 02/03/2566 313/35/082/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมาตัดหญ้า (Grass Cutting) 1.ทล.420201 ตอนนาจวก-ดอนยาง ระหว่าง กม.69+759 - กม.89+000(เป็นช่วงๆ) 2.ทล.4090100 ตอนนาเกตุ-ป่าพ้อ ระหว่าง กม.0+000-กม.18+013 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 173,349 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 27/02/2566 313/-/078/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/077/66 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 24/02/2566 313/35/077/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 23/02/2566 313/60/075/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 21/02/2566 313/60/074/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุบนทางหลวง จำนวน 13 รายการ 14/02/2566 313/-/071/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 13 รายการ 14/02/2566 313/-/070/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 09/02/2566 313/60/069/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/064/66 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 07/02/2566 313/35/064/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 06/02/2566 313/-/065/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 30/01/2566 313/40/062/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 30/01/2566 313/50/060/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 313/40/059/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 215 รายการ