แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 313/60/222/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 08/08/2565 313/45/221/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมาทำการถางป่า (Clearing) ทล.42 ตอนควบคุม 0202 ตอนยาง-บ้านดี ระหว่าง กม.90+000 - กม.99+616 ปริมาณงาน 55,972.06 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 313/-/220/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting) ทล.43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด-มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.74+397-กม.94+500 ปริมาณงาน 345,764.50ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 313/-/219/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 04/08/2565 313/35/033/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 02/08/2565 313/40/032/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างเหมาทำการทาสีสะพานทล.42ตอนบ้านดี-ปาลัส ระหว่าง กม.112+400-กม.136+000(เป็นช่วงๆ),ทล.410ตอนปัตตานี-ยะลาระหว่าง กม.21+126.20-กม.36+802,ทล.4061ตอนสะกำ-ปะนาเระ ระหว่าง กม.19+850-กม.36+842(เป็นช่วงๆ)และทล.4061ตอนยะรัง-สะกำ ระหว่าง กม.0+321.92-กม.16+901.50 01/08/2565 313/-/210/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/07/2565 313/60/208/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/07/2565 313/60/207/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อเปลี่ยนยางนอก จำนวน 5 รายการ 27/07/2565 313/30/046/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/07/2565 313/60/206/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างเหมาถางป่า (Clearing) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี- ปาลัส ระหว่าง กม.122+400 - กม.133+900 ปริมาณงาน 73,500.00 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 25/07/2565 313/-/204/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 19/07/2565 313/35/203/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ซื้อปลอกแกนเพลาตัดหญ้า, แกนเพลาตัดหญ้า, หัวเฟืองเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ 19/07/2565 313/30/044/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.112+400 - กม.136+000 ปริมาณงาน 310,838 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 08/07/2565 313/-/201/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 102 รายการ