แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลB7 เลขที่ 313/35/063/67 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 06/02/2567 313/35/063/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/062/67 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 06/02/2567 313/35/062/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/062/67 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 06/02/2567 313/35/063/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/01/2567 313/60/047/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/01/2567 313/60/046/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/045/67 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 08/01/2567 313/35/045/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/043/67 ลงวันที่ 3 มกราคม 2567 05/01/2567 313/35/043/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 26/12/2566 313/60/040/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 25/12/2566 313/45/038/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/12/2566 313/60/037/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 7 รายการ 19/12/2566 313/85/030/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 19/12/2566 313/-/033/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 7 รายการ 19/12/2566 313/85/029/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 19/12/2566 313/70/028/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 13/12/2566 313/60/024/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 318 รายการ