วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 คำถามมีคำตอบ
Q&A รถจักรยานยนต์เข้าใช้ช่องทางหลักได้หรือไม่
2 คำถามมีคำตอบ
ริมทางหลวงหรือที่ว่างเปล่า ในเขตทางหลวง สามารถขายของได้หรือไม่
3 ทั่วไป
โครงการรถบรรทุกสีขาว ของกรมทางหลวง
4 ทั่วไป
เพลงกรมทางหลวง
5 คำถามมีคำตอบ
กรมทางหลวงมีหลักเกณฑ์ในการติดตั้งป้ายบอกจุดหมายทางอย่างไร?
6 คำถามมีคำตอบ
ทำไมกรมทางหลวงไม่ทำสัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลังทุกทางแยก?
7 ทั่วไป
Highway Station
8 ทั่วไป
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย
9 คำถามมีคำตอบ
“เส้นขอบทางเท้าแต่ละสี หมายความว่าอย่างไร”
10 คำถามมีคำตอบ
กรมทางหลวงเตือนเส้นทางเสี่ยงหลับใน
11 คำถามมีคำตอบ
ต้องเดินทางไกล ควรเตรียมตัวอย่างไร
12 คำถามมีคำตอบ
ป้ายบอกความลาดชัน มีความหมายอย่างไร
13 คำถามมีคำตอบ
ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่
14 คำถามมีคำตอบ
ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย
15 คำถามมีคำตอบ
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน?