แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
Q&A รถจักรยานยนต์เข้าใช้ช่องทางหลักได้หรือไม่
ลงวันที่ 04/07/2562

รายการ Highway Q&A

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 พ.ค.2561

ช่วงเวลา 08.30-09.00 น.


'