แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/12/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.80+435 - กม.80+890 ปริมาณงาน 28 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/12/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.95+065 - กม.95+695 ปริมาณงาน 19 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ระหว่าง กม.77+665 - กม.77+750 และ กม.86+738 - กม.88+045, ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+950 และ กม.9+735 - กม.15+850 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี ระหว่าง กม.1+525 - กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ้านดี - ปาลัส ตอน 2 ระหว่าง กม.126+681 - กม.129+348 LT. ระยะทาง 2.667 กิโลเมตร ปริมาณงาน 30,695 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังพญา - พิเทน ระหว่าง กม.13+317 - กม.14+010 ระยะทาง 0.693 กิโลเมตร ปริมาณงาน 8,420 ตร.ม. จำนวน 22 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยุโป ตอน 1 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+031 RT. และ กม.21+920 - กม.22+854 RT. ระยะทาง 1.865 กม. ปริมาณงาน 20,555 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม.6+950 - กม.8+145 LT.,RT. ระยะทาง 1.195 กิโลเมตร ปริมาณงาน 24,325 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+700 - กม.19+883 ระยะทาง 2.183 กิโลเมตร ปริมาณงาน 19,690 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+000 - กม.26+260 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 11,375 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยุโป ตอน 2 ระหว่าง กม.9+543 - กม.11+590 RT. ระยะทาง 2.047 กิโลเมตร ปริมาณงาน 22,560 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 226 รายการ