แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอน กะลาพอ - ปากู ตอน 3 ระหว่าง กม.3+535 - กม.4+512 ระยะทาง 0.977 กม. ปริมาณงาน 11,920 ตร.ม. จำนวน 22 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4297 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าบ้านดี ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+200 ระยะทาง 1.200 กม. ปริมาณงาน 9,290 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ตอน 2 ระหว่าง กม.145+200 - กม.147+350 RT. ระยะทาง 2.150 กม. ปริมาณงาน 26,120 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4076 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านใหม่ - ปาเซปูเต๊ะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 ระยะทาง 1.000 กม. ปริมาณงาน 12,270 ตร.ม. จำนวน 23 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก - ดอนยาง ระหว่าง กม.83+605 - กม.86+738 ระยะทาง 3.133 กม. ปริมาณงาน 65,793 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน 2 ระหว่าง กม.94+071 - กม.95+980 LT., RT., (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 1.909 กม. ปริมาณงาน 31,420 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ที่ กม.86+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.108+322 - กม.109+500 LT., RT. ระยะทาง 1.178 กม. ปริมาณงาน 28,130 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4167 ตอนควบคุม 0100 ตอนป่าไหม้ - ไทรทอง ระหว่าง กม.0+400 - กม.9+600 ระยะทาง 9.200 กม. ปริมาณงาน 83,330 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/12/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน 1 ระหว่าง กม.103+716 - กม.104+531 LT. และ กม.103+716 - กม.104+300 RT. ระยะทาง 1.399 กม. ปริมาณงาน 31,565 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 181 รายการ