f
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/02/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.87+980 - กม.90+700 ปริมาณงาน 24,615 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/02/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.90+000 - กม.93+450 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/01/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการทาสีสะพาน (1) ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยุโป ระหว่าง กม.1+221 - กม.26+196 (SB.,NB.) (2) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.90+067 - กม.111+721(SB.,NB.) ปริมาณงาน 11,779.30 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/01/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปัตตานี - ยะลา ระหว่าง กม.11+800 - กม.13+120 ระยะทาง 1.320 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง. จำนวน 35 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/11/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ RS-603 - RS-606 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรรม ที่ มอก.248 ทางหลวงหมายเลข 4074 ตอนควบคุม 0100 ตอนกะลาพอ - ปากู ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+100 ปริมาณงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/11/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ RS-603 - RS-606 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรรม ที่ มอก.248 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนรัก (ตอนเก่า) (ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/11/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม.9+100 - กม.9+620 และ กม.11+362 - กม.11+590 ระยะทาง 0.748 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 48 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/11/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี ระหว่าง กม.0+100 - กม.15+000 ปริมาณงาน 110.3005 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.104+300 - กม.105+395 RT. ระยะทาง 1.095 กม. ปริมาณงาน 12,060 ตารางเมตร จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 04/11/2563 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะกำ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+288 - กม.4+334 ระยะทาง 2.046 กม.ปริมาณงาน 24,570 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 128 รายการ