วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 3 รายการ 29/10/2563 ปน 2/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 27 รายการ 29/10/2563 ปน 1/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 22 รายการ 27/05/2562 ปน.3/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 22 รายการ 04/02/2562 ปน 2/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 28 รายการ 11/12/2561 ปน.1/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ