แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายวัสดุเครื่องกล (ยาง) จำนวน 8 รายการ 07/07/2565 ปน.7/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ขายวัสดุเครื่องกล (แบตเตอรี่) จำนวน 6 รายการ 07/07/2565 ปน.6/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ขายเครื่องจักรกลชำรุด(ตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 รายการ ตาม ปน 5/2565 ลว.10 พ.ค.2565 11/05/2565 ปน 5/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 29/11/2564 ปน.4/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ชำรุด จำนวน 3 รายการ 29/10/2564 ปน 1/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด รถยนต์นั่ง (รถวิทยุตรวจการณ์) จำนวน 1 รายการ 29/10/2564 ปน 3/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 10 เครื่อง 28/10/2564 ปน.2/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 10 รายการ 28/10/2564 ปน.2/2565 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (ตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 ปน 4-2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ 22/12/2563 ปน 3/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 3 รายการ 29/10/2563 ปน 2/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 27 รายการ 29/10/2563 ปน 1/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 22 รายการ 27/05/2562 ปน.3/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 22 รายการ 04/02/2562 ปน 2/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 28 รายการ 11/12/2561 ปน.1/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ