แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/08/2565 313/70/226/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/08/2565 313/60/225/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2565 313/60/223/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4.80x2.40 ม. 11/08/2565 313/-/227/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2565 313/60/224/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 313/60/222/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 09/08/2565 313/45/221/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาทำการถางป่า (Clearing) ทล.42 ตอนควบคุม 0202 ตอนยาง-บ้านดี ระหว่าง กม.90+000 - กม.99+616 ปริมาณงาน 55,972.06 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 313/-/220/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting) ทล.43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด-มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.74+397-กม.94+500 ปริมาณงาน 345,764.50ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 313/-/219/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 08/08/2565 313/35/218/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 04/08/2565 313/35/033/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 05/08/2565 313/60/215/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 313/-/217/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 04/08/2565 313/60/216/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 04/08/2565 313/50/214/65 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,392 รายการ