แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมกระเช้าเครน ขนาดปาก 120 กว้าง 80 สูง 100 ท้อง 60 ซม. รถหมายเลข 74-6139-09-0 จำนวน 1 รายการ 28/02/2567 313/-/032/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 จ้างเข้าศูนย์เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถหมายเลข 44-9707-16-2 28/02/2567 313/-/031/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 313/60/084/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 จ้างหุ้มเบาะหนังพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 73 ซม.x15.5 ซม. รถหมายเลข 44-1160-20-9 27/02/2567 313/-/028/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าส่องสว่าง 30 เควีเอ โดยทำการรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก ทล.420202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ที่ กม.98+300 (บริเวณบ้านดอนรัก) และ ทล.4180100 ตอนงาแม่ - ยุโป บริเวณ กม.6+200 และกม.6+350 (ด่านตรวจวงเวียนมะพร้าวต้นเดียว) 23/02/2567 313/-/085/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 313/-/086/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 ค่าบริการรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ที่ กม.84+200 (บริเวณศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี) จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 313/-/087/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 ค่าบริการดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะกำ - ปะนาเระ ระหว่าง กม.32+150 - กม.33+000 จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 313/-/088/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/083/67 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 23/02/2567 313/35/083/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 จ้างซ่อมสายไฮดรอลิค รถหมายเลข 82-6125-14-0 และรถหมายเลข 74-6139-09-0 จำนวน 6 รายการ 22/02/2567 313/-/027/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 313/35/082/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 21/02/2567 313/50/081/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 21/02/2567 313/40/080/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 ซื้อกรองดักน้ำ 2 ชั้น (ตัวจาม) รถหมายเลข 25-6857-05-5 จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 313/30/024/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว บริเวณ กม.85+960 - กม.85+966 และกม.85+960 RT. เสียหาย จำนวน 3 รายการ 19/02/2567 313/-/069/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,814 รายการ