แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 24/03/2566 313/60/091/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/03/2566 313/60/092/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/03/2566 313/-/090/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2566 313/60/089/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 15/03/2566 313/50/088/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 15/03/2566 313/40/086/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 15/03/2566 313/40/087/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 10/03/2566 313/45/085/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซื้อน้ำมันเครื่อง 10W 30 น้ำมันเครื่อง D-3 PLUS เบอร์ 40 และน้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 3 รายการ 09/03/2566 313/35/027/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ 08/03/2566 313/85/083/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ 07/03/2566 313/85/084/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/03/2566 313/60/080/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 02/03/2566 313/40/026/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 02/03/2566 313/60/079/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/082/66 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 02/03/2566 313/35/082/66 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,580 รายการ