วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.83+230 - กม.85+367 RT. ระยะทาง 2.137 กม. ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 03/12/2563 ปน 15/2564 ลว. 23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง ราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ RS-603 - RS-606 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มอก.248 ตอน กะลาพอ – ปากู ตอน 2 ปริมาณงาน 404 ม. จำนวน 1 รายการ 02/12/2563 ปน 19/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง ราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ RS-603 - RS-606 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มอก.248 1. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก – ดอนรัก (ตอนเก่า) ปริมาณ 400 ม. จำนวน 1 รายการ 03/12/2563 ปน 18/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ RS-603 - RS-606 มี คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก.248 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนยาง – บ้านดี ระหว่าง กม.100+880 - กม.102+550 ปริมาณง 02/12/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 20/2564 ลว. 24 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 ผลการขายทอดตลาด ปน 2/2564 จำนวน 3 รายการ 02/12/2563 ปน 2/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 ผลการขายทอดตลาด จำนวน 27 รายการ 02/12/2563 ปน 1/2564 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะกำ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+288 - กม.4+334 ระยะทาง 2.046 กม. ปริมาณงาน 24,570 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 01/12/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 13/2564 ลว.23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 1 ระหว่าง กม.81+100 - กม.83+230 RT. ระยะทาง 2.130 กม. ปริมาณงาน 24,500 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 02/12/2563 ปน 14/2654 ลว. 24 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 ซื้อน้ำมัน 2T และน้ำมัน 4T จำนวน 1 รายการ 30/11/2563 313/35/005/64 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 ซื้อน้ำมัน 2T และ 4T จำนวน 1 รายการ 30/11/2563 313/35/005/64 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก – ดอนยาง ตอน 2 ระหว่าง กม.76+030 - กม.77+150 และ กม.82+520 – กม.83+480 ระยะทาง 2.080 กม. ปริมาณงาน 23,710 ตร.ม จำนวน 9 รายการ 27/11/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 11/2564 ];. 16 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 รายการ 27/11/2563 313/30/009/64 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 รายการ 27/11/2563 313/30/009/64 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอน งาแม่ - ยุโป ตอน 1 ระหว่าง กม.9+704 - กม.26+775 RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 3.030 กม. ปริมาณงาน 33,330 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 26/11/2563 เอกสารจัดจ้างฯ ปน 10/2564 ลว. 12 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0200 ตอนวังพญา - พิเทน ระหว่าง กม.16+484 - กม.16+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 24/11/2563 313/-/019/64 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 812 รายการ