แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างซ่อมกระเช้าเครน ขนาดปาก 120 กว้าง 80 สูง 100 ท้อง 60 ซม. รถหมายเลข 74-6139-09-0 จำนวน 1 รายการ 28/02/2567 49,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างเข้าศูนย์เนื่องจากครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถหมายเลข 44-9707-16-2 28/02/2567 6,089.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างหุ้มเบาะหนังพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 73 ซม.x15.5 ซม. รถหมายเลข 44-1160-20-9 27/02/2567 5,649.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าส่องสว่าง 30 เควีเอ โดยทำการรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก ทล.420202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ที่ กม.98+300 (บริเวณบ้านดอนรัก) และ ทล.4180100 ตอนงาแม่ - ยุโป บริเวณ กม.6+200 และกม.6+350 (ด่านตรวจวงเวียนมะพร้าวต้นเดียว) 23/02/2567 48,714.38 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 10,368.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี ค่าบริการรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ที่ กม.84+200 (บริเวณศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี) จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 4,661.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี ค่าบริการดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะกำ - ปะนาเระ ระหว่าง กม.32+150 - กม.33+000 จำนวน 1 รายการ 23/02/2567 1,015.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/083/67 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 23/02/2567 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างซ่อมสายไฮดรอลิค รถหมายเลข 82-6125-14-0 และรถหมายเลข 74-6139-09-0 จำนวน 6 รายการ 22/02/2567 11,566.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 3,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 21/02/2567 300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 21/02/2567 1,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อกรองดักน้ำ 2 ชั้น (ตัวจาม) รถหมายเลข 25-6857-05-5 จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี งานซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว บริเวณ กม.85+960 - กม.85+966 และกม.85+960 RT. เสียหาย จำนวน 3 รายการ 19/02/2567 6,573.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,881 รายการ