แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 24/03/2566 14,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/03/2566 407,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/03/2566 5,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2566 43,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 15/03/2566 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 15/03/2566 5,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 15/03/2566 2,289.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 10/03/2566 325,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันเครื่อง 10W 30 น้ำมันเครื่อง D-3 PLUS เบอร์ 40 และน้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 3 รายการ 09/03/2566 83,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ 08/03/2566 10,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ 07/03/2566 11,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/03/2566 26,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 02/03/2566 12,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/03/2566 244,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 เลขที่ 313/35/082/66 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 02/03/2566 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,642 รายการ