f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ระหว่าง กม.22+135 - กม.24+480 ระยะทาง 2.345 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 23/04/2567 eb-สต 7/2567 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.1+447 - กม.4+072 ระยะทาง 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (76 ต้น) 23/04/2567 eb-สต 5/2567 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.2+052 - กม.3+000 26/04/2566 318/-/66/136 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างเหมาทำการรื้อถอน (หม้อแปลงชำรุด) และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระบบ 19 เควี 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ บริเวณทางหลวงหมายเลข 421 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.6+800 - กม.7+680 26/04/2566 318/-/66/135 แขวงทางหลวงสตูล
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+655 - กม.20+010 ระยะทาง 5.355 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 15/11/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+766 - กม.40+445 ระยะทาง 0.679 กม. ปริมาณงาน 13,880.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30/11/2565 eb-สต 2/2566 แขวงทางหลวงสตูล
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงปะเหลียน ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. (ตรัง) 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.30+052 LT. ปริมาณงาน 1 แห 15/11/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 19/10/2563 eb-สต2/2564 แขวงทางหลวงสตูล
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงควนรู แขวงทางหลวงสตูล ตามแบบมาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.21+479 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 eb-สต12/2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ