f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/08/2566 ประชุมการกรอกข้อมูลสะพานเบื้องต้นผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
2 03/03/2566 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะ ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2566
3 03/02/2566 การเผยแพร่ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
4 10/01/2566 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการสะพานสตูล - เปอร์ลิส (Andaman Gate Way)
5 23/12/2565 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
6 19/12/2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม
7 19/12/2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์
8 01/12/2565 ตรวจสอบของกลางที่โดนขโมย
9 20/10/2565 ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม
10 18/10/2565 ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม ทล. 404
11 15/09/2564 เข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ
12 10/04/2564 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
13 02/01/2564 นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) มอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการทั่วไทย