f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม
ลงวันที่ 20/10/2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล นำเครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม. 98+900 - กม. 100+500 เป็นช่วงๆ


'