f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์
ลงวันที่ 19/12/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดินสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร บริเวณ กม. 41+350 , กม. 43+370 และ กม. 43+675 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา


'