f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) มอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการทั่วไทย
ลงวันที่ 02/01/2564

วันที่ 2 มกราคม 2564 นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) มอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564


'