f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
ลงวันที่ 23/12/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วย นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงสตูล และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม บริเวณทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตรระหว่าง กม. 22+600 - กม. 23+600


'