f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ
ลงวันที่ 15/09/2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม) และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เพื่อขออณุญาตเข้าดำเนิน โครงการกิจกรรมบำรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน ระหว่าง กม. 18+000 - กม. 21+735 เพื่อให้โครงการดังกล่าวไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน


'