f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 10/04/2564

วันที่ 10 เมษายน 2564 นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม) ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในช่วงอยู่เวรเทศกาลฯ ณ จุดให้บริการทั่วไทย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด บริเวณ กม. 61+000


'