f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะ ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2566
ลงวันที่ 03/03/2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะ ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2566 และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงสตูลเกี่ยวกับโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 แขวงทางหลวงสตูล โดยมีคณะบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูลให้การต้อนรับ


'