f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม
ลงวันที่ 19/12/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร บริเวณ กม. 22+600 - กม. 26+600 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน


'