f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่ 14/07/2566

นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล ร่วมต้อนรับ นางเสาวนีย์ ตันติวิชช์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล


'