f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่น ๆ 29/05/2567 165,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสตูล จ้างงานผลิตพร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์และติดตั้งฟิล์มกรองแสงติดกระจกอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล 29/05/2567 487,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 21/05/2567 8,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2567 13,146.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2567 51,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2567 111,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/05/2567 34,881.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/05/2567 338,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 07/05/2567 280,521.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) 11/03/2567 271,469.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล91 01/03/2567 45,719.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2567 31,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/02/2567 16,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,657 รายการ