f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2567 31,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/02/2567 16,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/02/2567 494,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/02/2567 123,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) 20/02/2567 10,041.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2567 10,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 28,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 43,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 89,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/05/2567 72,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+300, กม.8+000 ? กม.11+125 เป็นตอนๆ ระยะทาง 6.125 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,500 ปุ่ม) 07/05/2567 360,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.93+989 - กม.97+855 ระยะทาง 3.866 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2567 9,989,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,674 รายการ