f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ระหว่าง กม.22+135 - กม.24+480 ระยะทาง 2.345 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 23/04/2567 3,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.1+447 - กม.4+072 ระยะทาง 1.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (76 ต้น) 23/04/2567 3,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสตูล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 04/04/2567 20,691.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสตูล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 04/04/2567 66,025.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 29/03/2567 16,736.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/04/2567 41,987.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/03/2567 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/03/2567 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 5 ระหว่าง กม.25+700 - กม.28+600 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (59 ต้น) 18/05/2567 890,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 4 ระหว่าง กม.62+100 - กม.69+200 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.670 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) 18/04/2567 942,100.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 3 ที่ กม.86+640 (แยกกองร้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ที่ กม.110+875 (แยกสวนเทศ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+750 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 5.750 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (796 ม.) 14/05/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.28+800 - กม.54+700 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 25.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,328.ม.) 10/05/2567 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+959 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 8.959 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,040 ม.) 10/05/2567 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,674 รายการ