f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทาสีโครงสร้างเสาและ Truss ป้าย Overhead และ Overhang ด้วยสีทาวัสดุเคลือบ Galvanized สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสตูล ปริมาณงาน 967.56 ตร.ม. 29/02/2567 493,455.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/03/2567 45,719.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคอมพิวเตอร์) 22/02/2567 6,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 19/02/2567 18,145.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19/02/2567 104,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/02/2567 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 13/02/2567 271,469.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 08/02/2567 12,324.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุหล่อลื่น 29/01/2567 31,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/02/2567 98,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/02/2567 67,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/02/2567 44,612.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 29/01/2567 299,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/01/2567 44,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 26/01/2567 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,674 รายการ