f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 04/04/2567 - แขวงทางหลวงสตูล
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 04/04/2567 - แขวงทางหลวงสตูล
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 09/10/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 10/04/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 06/01/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 07/10/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 01/07/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2565 ถึงเดือน มี.คง 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2564 - แขวงทางหลวงสตูล
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 09/07/2564 - แขวงทางหลวงสตูล
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 27/05/2564 - แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ