f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0103 ตอน เขารูปช้าง - สงขลา ที่ กม.26+526 (แยกมหาวิทยาลัยทักษัณ), ที่ กม.27+547 (แยกมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) และที่ กม.28+130 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.17+800 - กม.18+000 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.9+000 - กม.18+267 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.18+267 - กม.33+750 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 249 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.11+900 - กม.34+200 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งเดี่ยว 101 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บน ทล. 407 ตอน ควนหิน - เขารูปช้าง ระหว่าง กม.21+000 - กม.21+915 ทล. 408 ตอนม่วงงาม - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.168+140 - กม.168+510 และทล.414 ตอนน้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.0+095 - กม.0+638 (บริเวณแยกน้ำกระจาย) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนม่วงงาม - ทุ่งหวัง ตอน 5 ระหว่าง กม.161+163 - กม.162+190 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ปี 2567 รหัสงาน 33210 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1218+664 - กม.1249+359 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 370.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา ปริมาณงาน 4,978 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - ม่วงงาม ตอน 3 ระหว่าง กม.121+540 - กม.123+030 จ.สงขลา ปริมาณงาน 29,011 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+768 - กม.12+145 จ.สงขลา ปริมาณงาน 31,370 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 206 รายการ