f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 10/03/2564 318/-/64/25 แขวงทางหลวงสตูล
167 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.4+115 - กม.6+495 ระยะทาง 2.380 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (69 ต้น) จำนวน 3 รายการ 23/11/2563 สต 30/2564 แขวงทางหลวงสตูล
168 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.7+700 - กม.9+765 ระยะทาง 2.065 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) จำนวน 3 รายการ 17/11/2563 สต 23/2564 แขวงทางหลวงสตูล
169 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+730 ระยะทาง 1.530 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ 12/11/2563 สต 29/2564 แขวงทางหลวงสตูล
170 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 11/11/2563 สต 33/2564 แขวงทางหลวงสตูล
171 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.38+000 - กม.39+610 ระยะทาง 1.610 กม. ปริมาณงาน 32,300 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 10/11/2563 สต 34/2564 แขวงทางหลวงสตูล
172 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.46+665 ระยะทาง 2.165 กม. ปริมาณงาน 42,873 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 03/11/2563 สต 28/2564 แขวงทางหลวงสตูล
173 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+425 - กม.18+025 ระยะทาง 3.600 กม. ปริมาณงาน 36,000 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 03/11/2563 สต 27/2564 แขวงทางหลวงสตูล
174 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.47+740 - กม.51+105 LT. ระยะทาง 3.365 กม. ปริมาณงาน 33,702 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 03/11/2563 สต 24/2564 แขวงทางหลวงสตูล
175 จ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.2+109 - กม.3+245 ระยะทาง 1.136 กม. ปริมาณงาน 13,632 ตร.ม. จำนวน 18 รายการ 03/11/2563 สต 20/2564 แขวงทางหลวงสตูล
176 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 LT. ปริมาณงาน 3 หลัง 05/10/2563 สต 3/2564 แขวงทางหลวงสตูล
177 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 LT. ปริมาณงาน 2 หลัง 05/10/2563 สต 2/2564 แขวงทางหลวงสตูล
178 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลอง 05/10/2563 สต 4/2564 แขวงทางหลวงสตูล
179 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 09/10/2563 eb-สต2/2564 แขวงทางหลวงสตูล
180 จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.12+056 - กม.13+305 ระยะทาง 1.249 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ 05/10/2563 สต 12/2564 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 166 ถึง 180 จาก 195 รายการ