f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.050 กม.) 05/04/2567 สต 31/2567 แขวงทางหลวงสตูล
17 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.2+145 - กม.3+860 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 1.715 กม. ปริมาณงาน 9,180.00 ตร.ม. 10/04/2567 สต 22/2567 แขวงทางหลวงสตูล
18 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 2 ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 3.410 กม. ปริมาณงาน 24,300.00 ตร.ม. 10/04/2567 สต 23/2567 แขวงทางหลวงสตูล
19 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.74+925 - กม.77+490 ระยะทาง 2.565 กม. ปริมาณงาน 51,035.00 ตร.ม. 05/04/2567 สต 11/2567 แขวงทางหลวงสตูล
20 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.127+660 - กม.132+120 ระยะทาง 4.520 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 สต 12/2567 แขวงทางหลวงสตูล
21 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.96+654 - กม.98+420 ระยะทาง 1.766 กม. ปริมาณงาน 1.766 กม. 10/04/2567 สต 17/2567 แขวงทางหลวงสตูล
22 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.105+280 - กม.108+100 ระยะทาง 2.820 กม. ปริมาณงาน 58,020.00 ตร.ม. 10/04/2567 สต 18/2567 แขวงทางหลวงสตูล
23 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 4 ระหว่าง กม.62+100 - กม.69+200 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.670 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) 28/03/2567 สต 14/2567 แขวงทางหลวงสตูล
24 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.36+500 - กม.38+170 ระยะทาง 1.670 กม. ปริมาณงาน 31,730.00 ตร.ม. 05/04/2567 สต 19/2567 แขวงทางหลวงสตูล
25 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.93+989 - กม.98+473 ระยะทาง 4.011 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 - แขวงทางหลวงสตูล
26 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.10+180 ระยะทาง 3.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 - แขวงทางหลวงสตูล
27 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทล. 406 ตอน ค่ายรวมมิตร-คลองขุด ทล. 404 ตอน บ้านนา-ละงู ทล. 404 ตอน ละงู-ฉลุง ทล. 4052 ตอน เขาขาว-ท่าเรือปากบารา และ ทล. 4137 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ปริมาณงาน 1 แห่ง (17 ต้น) 05/04/2567 สต 13/2567 แขวงทางหลวงสตูล
28 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.5+525 - กม.7+680, กม.9+835 - กม.10+185 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (73 ต้น) 05/04/2567 สต 6/2567 แขวงทางหลวงสตูล
29 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 3 ระหว่าง กม.57+625 - กม.59+665 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (55 ต้น) 05/04/2567 สต 24/2567 แขวงทางหลวงสตูล
30 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 3 ระหว่าง กม.22+135 - กม.24+480 ระยะทาง 2.345 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 05/04/2567 eb-สต 7/2567 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 16 ถึง 30 จาก 195 รายการ