f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.4+165 - กม.5+350 ระยะทาง 1.185 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 36 รายการ 27/10/2565 สต 4/2566 แขวงทางหลวงสตูล
92 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 3 ระหว่าง กม.91+705 - กม.94+250 ระยะทาง 2.545 กม. ปริมาณงาน 50,940.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 28/10/2565 สต 9/2566 แขวงทางหลวงสตูล
93 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.11+560 - กม.12+400 ระยะทาง 0.840 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25/10/2565 สต 7/2566 แขวงทางหลวงสตูล
94 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพืิ้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.12+400 - กม.13+190 ระยะทาง 0.790 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จ 25/10/2565 สต 3/2566 แขวงทางหลวงสตูล
95 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.61+570 - กม.64+925 RT. ระยะทาง 3.355 กม. ปริมาณงาน 33,370.00 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 31/10/2565 สต 15/2566 แขวงทางหลวงสตูล
96 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ชนิด High Mast) ทล. 404 ตอน บ้านนา - ละงู ทล. 404 ตอน ละงู - ฉลุง ทล. 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ทล. 4052 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา และ ทล. 4184 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเล 27/10/2565 สต 13/2566 แขวงทางหลวงสตูล
97 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.8+700 - กม.11+716 ระยะทาง 3.016 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 82 ต้น) จำนวน 3 รายการ 27/10/2565 สต 12/2566 แขวงทางหลวงสตูล
98 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ที่ กม.68+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 27/10/2565 สต 14/2566 แขวงทางหลวงสตูล
99 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 3 ที่ กม.87+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 27/10/2565 สต 10/2566 แขวงทางหลวงสตูล
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+655 - กม.20+010 ระยะทาง 5.355 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 28/10/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
101 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.60+000 - กม.68+000 ระยะทาง 8.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 28/10/2565 สต 16/2566 แขวงทางหลวงสตูล
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+766 - กม.40+445 ระยะทาง 0.679 กม. ปริมาณงาน 13,880.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28/10/2565 eb-สต 2/2566 แขวงทางหลวงสตูล
103 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง กม.66+915 - กม.68+500 ระยะทาง 1.585 กม. ปริมาณงาน 1.585 กม. จำนวน 14 รายการ 27/10/2565 สต 8/2566 แขวงทางหลวงสตูล
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงปะเหลียน ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. (ตรัง) 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.30+052 LT. ปริมาณงาน 1 แห 26/10/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
105 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.77+835 - กม.79+825 ระยะทาง 1.990 กม. ปริมาณงาน 1.990 กม. จำนวน 21 รายการ 05/10/2565 สต 1/2566 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 91 ถึง 105 จาก 195 รายการ