f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐาน (กรมทางหลวง) อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น แบบเลขที่ A-001 - A-904, ST-01 - ST-14, E-001 - E-121, SN-001 - SN-201 ปริมาณงาน 10/10/2565 สต 21/2566 แขวงทางหลวงสตูล
107 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 2 ระหว่าง กม.88+225 - กม.89+115 ระยะทาง 0.890 กม. ปริมาณงาน 18,200.00 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 28/09/2565 สต 2/2566 แขวงทางหลวงสตูล
108 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 LT. ปริมาณงาน 4 หลัง 03/10/2565 สต 11/2566 แขวงทางหลวงสตูล
109 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.104+385 - กม.104+990 ระยะทาง 0.605 กม. ปริมาณงาน 11,940 ตร.ม จำนวน 11 รายการ 15/08/2565 สต 24/2565 แขวงทางหลวงสตูล
110 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.75+476 - กม.78+055 ระยะทาง 2.579 กม. ปริมาณงาน 25 ต้น 17/08/2565 318/-/65/290 แขวงทางหลวงสตูล
111 จ้างเหมาถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.45+000 - กม.51+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระยะทาง 6.00 กม. ปริมาณงาน 91,088.00 ตร.ม. 17/08/2565 318/-/65/291 แขวงทางหลวงสตูล
112 จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.57+608 - กม.58+890 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 2,741.55 ตร.ม. 17/08/2565 318/-/65/292 แขวงทางหลวงสตูล
113 จ้างเหมาถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.2+500 - กม.6+560 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 91,380.00 ตร.ม. 01/08/2565 318/-/65/266 แขวงทางหลวงสตูล
114 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางหุ้มคอนกรีต Barrier ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.4+785 - กม.8+720 เป็นตอน ๆ ระยะทาง 3.935 กม. ปริมาณงาน 3,439.00 เมตร 27/07/2565 318/-/65/264 แขวงทางหลวงสตูล
115 จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.120+940 - กม.123+720 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 4,263.00 ตร.ม. 25/07/2565 318/-/65/262 แขวงทางหลวงสตูล
116 จ้างเหมาถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู กม.51+200 - กม.61+000 ปริมาณงานทั้งหมด 90,875.00 ตร.ม. 29/06/2565 318/-/65/241 แขวงทางหลวงสตูล
117 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางหุ้มคอนกรีต Barrier ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+666 - กม.103+297 เป็นตอน ๆ ระยะทาง 4.631 กม. ปริมาณงาน 2,719.00 เมตร 23/06/2565 318/-/65/236 แขวงทางหลวงสตูล
118 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นยางหุ้มคอนกรีต Barrier ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.4+785 - กม.8+720 เป็นตอน ๆ ระยะทาง 3.935 กม. ปริมาณงาน 3,439.00 เมตร 23/06/2565 แขวงทางหลวงสตูล
119 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู กม.45+000 - กม.66+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 101,224.50 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 318/-/65/235 แขวงทางหลวงสตูล
120 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง-ปากบาง ระหว่าง กม.1+447 - กม.6+600 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 111,542.00 ตร.ม. 13/06/2565 318/-/65/225 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 106 ถึง 120 จาก 195 รายการ