f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.48+000 - กม.49+910 ระยะทาง 1.910 กม. ปริมาณงาน 22,935 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 01/12/2564 สต 16/2565 แขวงทางหลวงสตูล
32 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.4+115 - กม.6+495 ระยะทาง 2.380 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (69 ต้น) จำนวน 3 รายการ 23/11/2563 สต 30/2564 แขวงทางหลวงสตูล
33 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.7+700 - กม.9+765 ระยะทาง 2.065 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) จำนวน 3 รายการ 17/11/2563 สต 23/2564 แขวงทางหลวงสตูล
34 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+730 ระยะทาง 1.530 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ 12/11/2563 สต 29/2564 แขวงทางหลวงสตูล
35 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 11/11/2563 สต 33/2564 แขวงทางหลวงสตูล
36 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.38+000 - กม.39+610 ระยะทาง 1.610 กม. ปริมาณงาน 32,300 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 10/11/2563 สต 34/2564 แขวงทางหลวงสตูล
37 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.46+665 ระยะทาง 2.165 กม. ปริมาณงาน 42,873 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 03/11/2563 สต 28/2564 แขวงทางหลวงสตูล
38 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+425 - กม.18+025 ระยะทาง 3.600 กม. ปริมาณงาน 36,000 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 03/11/2563 สต 27/2564 แขวงทางหลวงสตูล
39 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.47+740 - กม.51+105 LT. ระยะทาง 3.365 กม. ปริมาณงาน 33,702 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 03/11/2563 สต 24/2564 แขวงทางหลวงสตูล
40 จ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.2+109 - กม.3+245 ระยะทาง 1.136 กม. ปริมาณงาน 13,632 ตร.ม. จำนวน 18 รายการ 03/11/2563 สต 20/2564 แขวงทางหลวงสตูล
41 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 09/10/2563 eb-สต2/2564 แขวงทางหลวงสตูล
42 จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.12+056 - กม.13+305 ระยะทาง 1.249 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ 05/10/2563 สต 12/2564 แขวงทางหลวงสตูล
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+170 ระยะทาง 1.965 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ 07/04/2563 eb-สต11/2563 แขวงทางหลวงสตูล
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.18+025 - กม.22+090 ระยะทาง 4.065 กม. ปริมาณงาน 4.065 กม. จำนวน 15 รายการ 07/04/2563 eb-สต10/2563 แขวงทางหลวงสตูล
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.25+200 - กม.26+265 ระยะทาง 1.065 กม. ปริมาณงาน 1.065 กม. จำนวน 16 รายการ 07/04/2563 eb-สต9/2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 31 ถึง 45 จาก 50 รายการ