f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67040007244
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.72+158 - กม.72+452 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.93+890 - กม.96+450 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.97+850 - กม.119+670 ทางหลวงห
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/04/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ