f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1636 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2562 23,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1637 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1638 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62017348934 21/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1639 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1640 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 21,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1641 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 15/01/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1642 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1643 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอน นาลาน-เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม.0+000-กม.9+170 ปริมาณงานทั้งสิ้น 116,066.00 ตร.ม. 14/01/2562 103,063.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1644 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล 14/01/2562 236,801.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1645 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/01/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1646 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.18+750 - กม.18+950 ปริมาณงาน 846 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 366,741.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1647 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุยานพาหนะ 27/12/2561 11,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1648 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 97,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1649 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 64,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1650 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 25,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,636 ถึง 1,650 จาก 1,674 รายการ