f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1651 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 5,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1652 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1653 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/01/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1654 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุ่งตำเสา-สวนเทศ ระหว่าง กม.0+000-กม.23+428 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 155,676.00 ตร.ม. 03/01/2562 90,292.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1655 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.15+875 - กม.17+855 ระยะทาง 1.980 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1656 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1657 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 53,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1658 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1659 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1660 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 7,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1661 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 89,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1662 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1663 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 24/12/2561 36,402.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1664 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000-กม.21+000 ปริมาณงาน 103,536.00 ตร.ม. 17/12/2561 60,050.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1665 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 21,455.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,651 ถึง 1,665 จาก 1,674 รายการ