f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/09/2566 311/45/66/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/09/2566 311/45/66/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/09/2566 311/45/66/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 17/03/2565 eb-สข1/33/2565 ลว.3 มี.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 22/02/2565 eb-สข1/32/2565 ลว.26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 11/01/2565 eb-สข1/26/2565 ลว.28 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.148+411 (แยกบ่อป่า) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 11/01/2565 eb-สข1/24/2565 ลว.28 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 11/01/2565 eb-สข1/25/2565 ลว.28 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1254+665 - กม.1257+420 LT. เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 71 ต้น) จำวน 2 รายการ 12/01/2565 eb-สข1/21/2565 ลว23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 107 รายการ ที่ สข.1/ข1/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 20/04/2564 สข1/ข1/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) งานเงินทุนฯ จำนวน 18 รายการ 05/01/2564 สข.1/ข1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 21/05/2563 eb-สข1/41/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 8,390.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 08/04/2564 eb-สข1/36/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+645 - กม.1253+220 ปริมาณงาน 1.140 กิโลเมตร จำนวน 21 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/35/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/44/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ