f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการ 23/05/2567 311/-/67/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/05/2567 311/30/67/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/05/2567 311/35/67/161 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2567 311/67/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/05/2567 311/45/67/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 จ้างเหมาบริการ 09/05/2567 311/-/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/05/2567 311/40/67/156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 311/60/67/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ,เสาไฟสัญญาณกระพริบ ,เสาป้ายจราจรและขอบคันหิน กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน งท - 4908 สงขลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ,เสาไฟสัญญาณกระพริบ ,เสาป้ายจราจรและขอบคันหิน เกาะกลาง ในทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควนหิน - เขารูปช้าง 09/05/2567 311/-/67/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/05/2567 311/45/67/154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/05/2567 311/60/67/153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/05/2567 311/45/67/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+500 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 2,060 อัน 07/05/2567 สข1/22/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ที่ กม.1+664 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 สข1/21/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ที่ กม.1222+395 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 สข1/20/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,529 รายการ