f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ระหว่าง กม.70+891 - กม.74+390 ระยะทาง 3.499 กิโลเมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง 27/05/2567 eb-สข1/35/2567 ลว.27 พ.ค. 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง ๙.๐๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๐ - กม.๒๑+๑๒๐ เป็นตอนๆ ตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๑๐๖ ต้น) 17/05/2567 eb-สข1/34/2567 ลว.17 พ.ค..2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+940 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (110 ต้น) จำนวน 1 สายทาง 17/05/2567 eb-สข1/33/2567 ลว.17 พ.ค..2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง–ท่าท้อน ระหว่าง กม.10+000–กม.11+995 ตำบลน้ำน้อยและตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (112 ต้น) 16/05/2567 eb-สข1/32/2567 ลว. 16 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา กิจกรรมปรับปรุงป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4,43,408,414,4287 และ 4309 จังหวัดสงขลา จำนวน 90 ป้าย 03/05/2567 314/2567 ลว.28 พ.ค. 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง–ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+750–กม.4+240 เป็นตอนๆ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (66 ต้น) จำนวน 1 สายทาง 02/05/2567 313/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด แบตเตอรี่ สข1/ข3/ง/2567 26/04/2567 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด แบตเตอรี่ สข1/ข3/ง/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ยาง,เศษเหล็ก,และวัสดุอื่นๆ สข1/ข2/ง/2567 26/04/2567 ประกาศขายทอดตลาด ยาง,เศษเหล็ก,อะไหล่ สข1/ข2/ง/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.17+800 - กม.18+000 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 02/05/2567 สข1/32/2567 ลว.23 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย-คลองหวะ ตอน 2 ระหว่าง กม.1253+877-กม.1257+400 RT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 3.523 กม. จำนวน 12 รายการ 29/04/2567 สข1/33/2567 ลว 28 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด สข1/ข1/ง/2567 22/04/2567 สข1/ข1/ง/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1253+440 - กม.1256+521 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 3.081 กม. จำนวน 12 รายการ 26/04/2567 สข1/28/2567 ลว.16 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.9+055 - กม.10+175 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ 26/04/2567 eb-สข1/26/2567 ลว.26 เม.ย.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11800 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.28+420 - กม.28+979 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 46 รายการ 26/04/2567 สข1/26/2567 ลว.26 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - ม่วงงาม ตอน 3 ระหว่าง กม.121+540 - กม.123+030 จ.สงขลา ปริมาณงาน 29,011 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 23/04/2567 สข1/31/2567 ลว 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 160 รายการ